Kompasy do zamówienia #6664

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Piotr
Nazwisko :Siniecki
Data urodzenia :13-06-1982
Płeć :m