Kompasy do zamówienia #6657

Dane dla kompasu nr 1

Imię :test
Nazwisko :test
Data urodzenia :14-08-2008
Płeć :m