Kompasy do zamówienia #6657

Dane dla kompasu nr 1

Imię :a
Nazwisko :a
Data urodzenia :12-08-1999
Płeć :k