Kompasy do zamówienia #6639

Dane dla kompasu nr 1

Imię :t
Nazwisko :t
Data urodzenia :08-08-2006
Płeć :k