Kompasy do zamówienia #6609

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marianna Angelika
Nazwisko :Wildburg
Data urodzenia :04-04-1972
Płeć :k