Kompasy do zamówienia #6603

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Ewa
Nazwisko :Boińska
Data urodzenia :13-09-1974
Płeć :k