Kompasy do zamówienia #6592

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Przemysław
Nazwisko :Wójcik
Data urodzenia :11-10-1996
Płeć :m