Kompasy do zamówienia #6588

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Maciej
Nazwisko :Friedel
Data urodzenia :05-10-1975
Płeć :m