Kompasy do zamówienia #6578

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Wojciech, Mikołaj
Nazwisko :Luściński
Data urodzenia :17-06-1991
Płeć :m

Dane dla kompasu nr 2

Imię :Halina
Nazwisko :Pecyna
Data urodzenia :20-03-1956
Płeć :k

Dane dla kompasu nr 3

Imię :Wojciech
Nazwisko :Luściński
Data urodzenia :20-12-1951
Płeć :m