Kompasy do zamówienia #6562

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Joanna
Nazwisko :Baran
Data urodzenia :19-04-1968
Płeć :k