Kompasy do zamówienia #6554

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Sławomir
Nazwisko :Poznański
Data urodzenia :04-07-1975
Płeć :m