Kompasy do zamówienia #6550

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jolanta
Nazwisko :Kula-Lis
Data urodzenia :23-12-1956
Płeć :k