Kompasy do zamówienia #6520

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Adrian
Nazwisko :Łukasik
Data urodzenia :15-05-1993
Płeć :m