Kompasy do zamówienia #6513

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Mirosław
Nazwisko :Sokołowski
Data urodzenia :14-05-1951
Płeć :m