Kompasy do zamówienia #6484

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Grzegorz
Nazwisko :Kawka
Data urodzenia :04-08-1971
Płeć :m