Kompasy do zamówienia #6264

Dane dla kompasu nr 1

Imię :test 1
Nazwisko :test1
Data urodzenia :24-05-2017
Płeć :m

Dane dla kompasu nr 2

Imię :test 2
Nazwisko :test 2
Data urodzenia :18-05-2017
Płeć :k