Kompasy do zamówienia #6214

Dane dla kompasu nr 1

Imię :test
Nazwisko :test
Data urodzenia :15-01-1972
Płeć :k