Kompasy do zamówienia #5716

Dane dla kompasu nr 1

Imię :S
Nazwisko :k
Data urodzenia :0
Płeć :k

Dane dla kompasu nr 2

Imię :S
Nazwisko :k
Data urodzenia :1
Płeć :m