Kompasy do zamówienia #5333

Dane dla kompasu nr 1

Imię :t1
Nazwisko :t1
Data urodzenia :01-04-2017
Płeć :k

Dane dla kompasu nr 2

Imię :t2
Nazwisko :t2
Data urodzenia :01-04-2017
Płeć :m