Kompasy do zamówienia #10869

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Patryk (Jakub)
Nazwisko :Ozdowski
Data urodzenia :02-12-2008
Płeć :m