Kompasy do zamówienia #10869

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marcin (Julian)
Nazwisko :Ozdowski
Data urodzenia :20-12-2010
Płeć :m