Kompasy do zamówienia #10867

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Wies)aw
Nazwisko :Janik
Data urodzenia :06-01-1967
Płeć :m