Kompasy do zamówienia #10863

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Grażyna
Nazwisko :Wesołowska
Data urodzenia :29-10-1964
Płeć :k