Kompasy do zamówienia #10853

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Magdalena
Nazwisko :Kawka
Data urodzenia :18-01-1977
Płeć :k