Kompasy do zamówienia #10853

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jacek
Nazwisko :Próchniewski
Data urodzenia :10-12-1959
Płeć :m