Kompasy do zamówienia #10851

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Artur
Nazwisko :Janik
Data urodzenia :16-12-1988
Płeć :m