Kompasy do zamówienia #10849

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Rafał
Nazwisko :Ostański
Data urodzenia :10-10-1973
Płeć :m