Kompasy do zamówienia #10839

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marcin
Nazwisko :Wyszyński
Data urodzenia :12-12-1971
Płeć :m