Kompasy do zamówienia #10836

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Hanna Monika
Nazwisko :Kazahari
Data urodzenia :13-02-1965
Płeć :k