Kompasy do zamówienia #10824

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Katarzyna
Nazwisko :Kędzior
Data urodzenia :10-03-1964
Płeć :k