Kompasy do zamówienia #10816

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marzena
Nazwisko :Wojciechowska
Data urodzenia :07-05-1972
Płeć :k