Kompasy do zamówienia #10814

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jan
Nazwisko :Bieliński
Data urodzenia :04-03-1938
Płeć :m