Kompasy do zamówienia #10807

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Bożena
Nazwisko :Marciniak
Data urodzenia :29-04-1965
Płeć :k