Kompasy do zamówienia #10803

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Aleksandra
Nazwisko :Grzenia
Data urodzenia :18-04-1991
Płeć :k