Kompasy do zamówienia #10791

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marian
Nazwisko :Chmielewski
Data urodzenia :15-08-1946
Płeć :m