Kompasy do zamówienia #10784

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Cyprian
Nazwisko :Szlempo
Data urodzenia :03-07-2007
Płeć :m