Kompasy do zamówienia #10784

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Kasjan
Nazwisko :Szlempo
Data urodzenia :27-09-2004
Płeć :m