Kompasy do zamówienia #10778

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Maksymilian
Nazwisko :Jabłoński
Data urodzenia :17-12-2007
Płeć :m