Kompasy do zamówienia #10744

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Artur
Nazwisko :Kwidziński
Data urodzenia :19-11-2012
Płeć :m