Kompasy do zamówienia #10734

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Hubert
Nazwisko :Cygan
Data urodzenia :29-08-1962
Płeć :m