Kompasy do zamówienia #10730

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jarosław
Nazwisko :Płuciennik
Data urodzenia :12-04-1977
Płeć :m