Kompasy do zamówienia #10730

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jakub
Nazwisko :Płuciennik
Data urodzenia :21-02-2010
Płeć :m