Kompasy do zamówienia #10722

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Sławomir
Nazwisko :Zając
Data urodzenia :30-11-1977
Płeć :m