Kompasy do zamówienia #10706

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Mohamed
Nazwisko :Soilam
Data urodzenia :16-02-1980
Płeć :m