Kompasy do zamówienia #10693

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Mariusz
Nazwisko :Pietrala
Data urodzenia :20-03-1979
Płeć :m