Kompasy do zamówienia #10693

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Karolina
Nazwisko :Ferdyn
Data urodzenia :14-06-1997
Płeć :k