Kompasy do zamówienia #10689

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jakub
Nazwisko :Mężyński
Data urodzenia :23-04-2001
Płeć :m