Kompasy do zamówienia #10686

Dane dla kompasu nr 1

Imię :agnieszka
Nazwisko :płuciennik
Data urodzenia :21-03-1978
Płeć :k