Kompasy do zamówienia #10681

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Alicja
Nazwisko :Kokornaczyk
Data urodzenia :28-02-1977
Płeć :k