Kompasy do zamówienia #10681

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Szymon
Nazwisko :Kokornaczyk
Data urodzenia :04-10-1975
Płeć :m